KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

DOKUMENTY - Umowy

 • Umowa o pracę na czas nieokreślony

  Kodeks pracy wskazuje, iż umowa o pracę powinna zawierać pewne elementy. Umowa o pracę na czas nieokeślony jest przez ustawodawcę traktowana jako najbardziej typowa. Niniejszy wzór zawiera minimum postanowień, które można rozbudować w zależno...

   
 • Wezwanie do wykonania umowy z zagrożeniem odstąpienia

  Jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawnion...

   
 • Wzór deklaracji wekslowej - wersja I

  Wzór deklaracji wekslowej - wersja I

   
 • Wzór umowy darowizny

  Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania t...

   
 • Wzór testamentu z wydziedziczeniem

  Wydziedziczenie polega na pozbawieniu przez spadkodawcę w testamencie swoich bliskich – zstępnych, małżonka i rodziców prawa do zachowku. Należy je odróżnić od pozbawienia spadkodawcy ustawowego przypadającego mu z ustawy udziału spadkowe...

   
 • Umowa o dzieło - remont mieszkania

  Przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Dzieło może mieć charakter materialny, w szczególności może nim być rzecz: np. ubranie, mebel, samochód, ...

   
 • Wzór weksla własnego

  Wzór weksla własnego

   
 • Umowa o ustanowienie zastawu

  Umowa o ustanowienie zastawu