KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

VAT-UE - Informacja podsumowująca

Opis

Od 31 marca 2007 r. obowiązuje nowy wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów VAT-UE. Ma on zastosowanie już od rozliczenia za I kwartał 2007 r. Do rozliczeń za poszczególne kwartały 2007 r. może jednak być również stosowany wzór informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z tym że w przypadku obrotów z Bułgarią należy stosować kod kraju kontrahenta - BG, a z Rumunią - RO. Zmiana wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 marca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów (Dz. U. 2007 r., Nr 47, poz. 311).