KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Wniosek o koncesję na bezprzewodowe rozprowadzanie programów radiofonicznych lub telewizyjnych

Opis

Prezentujemy druki potrzebne w postępowaniu w sprawie udzielenia koncesji na bezprzewodowe rozprowadzanie programów radiofonicznych lub telewizyjnych. Wnioski o udzielenie koncesji należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał tylko w kolorze, a kopia czarno-biała) osobiście w Kancelarii KRRiT (Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa) w godz. 9.00-15.00 bądź drogą pocztową - decyduje data stempla pocztowego (ale nie pocztą elektroniczną). Rozprowadzaniem jest przejmowanie w całości i bez zmian programu nadawcy krajowego lub zagranicznego, z wyjątkiem programu rozpowszechnianego w sieci kablowej, i równoczesne jego rozpowszechnianie.