KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Wniosek o poszukiwanie majątku dłużnika

Opis

Wierzyciel we wniosku o wszczęcie egzekucji powinien świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Chodzi tu o wskazanie wierzytelności (wierzyciel może bowiem zdecydować, że będzie dochodził jedynie części świadczenia zasądzonego wyrokiem) oraz majątku dłużnika, z którego ma być przeprowadzona egzekucja. Często jednak wierzyciel nie ma wiedzy czy i jaki majątek posiada dłużnik, a zdobycie jej jest utrudnione lub wręcz niemożliwe. W celu uzyskania odpowiednich informacji może złożyć wniosek do komornika.