KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej

Opis

Wniosek o pozbawienie władzy rodzicielskiej składa się do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka, którego postępowanie dotyczy. Wnioskodawcą może być każdy z rodziców, a także każda osoba, która ma interes prawny w rozstrzygnięciu – na przykład babcia dziecka czy wójek. Poniżej podajemy przykładowy wzór wniosku o pozbawienie władzy rodzicielskiej.