KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Opis

Jeżeli przebieg linii granicy między dwiema nieruchomościami stał się sporny, zainteresowane strony mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), a jeżeli postępowanie administracyjne nie przyniesie skutku - sąd.