KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Wniosek o udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego i telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną

Opis

Prezentujemy druki potrzebne w postępowaniu w sprawie udzielenia koncesji na rozpowszechnianie programu radiofonicznego i telewizyjnego drogą rozsiewczą satelitarną. Rozpowszechnianiem programu jest: bezprzewodowa emisja programu do równoczesnego, powszechnego odbioru (system powszechnego odbioru) albo wprowadzanie programu do sieci kablowej (system zbiorowego odbioru). Wnioski o udzielenie koncesji należy składać w dwóch egzemplarzach (oryginał tylko w kolorze, a kopia czarno-biała) osobiście w Kancelarii KRRiT (Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, 01-015 Warszawa) w godz. 9.00-15.00 bądź drogą pocztową - decyduje data stempla pocztowego (ale nie pocztą elektroniczną).