KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Wspólnicy spółki jawnej – załącznik do wniosku o rejestrację spółki (KRS-WB)

Opis

Do wniosku o rejestrację spółki jawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym dołącza się formularz KRS-WB. W załączniku tym wskazuje się wszelkie dane, które są następnie ujawniane w rejestrze, a w szczególności nr PESEL, informacje o zawartych majątkowych umowach małżeńskich i ewentualnie powstałej rozdzielności majątkowej.