KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Wypis z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne

Opis

1 lutego br. zaczyna obowiązywać rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 5 stycznia 2006 r. w sprawie wzoru zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisu z tego zaświadczenia (Dz. U. 2006 r., Nr 6, poz. 41). Rozporządzenie to określa wzór wypisu z zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne. Poniżej go publikujemy. Formularze zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisów z tych zaświadczeń, wydrukowane według wzorów określonych w poprzednio obowiązujących przepisach, mogą być nadal stosowane, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2006 r. Ponadto zaświadczenie na przewozy drogowe na potrzeby własne oraz wypisy z tych zaświadczeń, wydane na podstawie starych przepisów, zachowują swoją ważność przez okres, na który zostały wydane.