KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Wzorcowe programy szkoleń w dziedzinie bhp

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 229
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2008
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: Tarbonus
  • Autor: Kazimierz Werner
  •  

Streszczenie ebooka

Książka zawiera wzory programów szkoleń bhp (wstępne, okresowe) dla różnych grup pracowniczych: pracodawców, pracowników administracyjno-biurowych, służb bhp, pracowników inżynieryjno-technicznych.

Spis treści

Wstęp
1. Wzorcowe programy szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
1.1. Wzorcowy program szkolenia wstępnego ogólnego (instruktażu ogólnego)
1.2. Wzorcowy program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)
1.3. Wzorcowy program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych
2. Wzorcowe programy szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
2.1. Wzorcowy program szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
2.2. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
2.3. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
2.4.1. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych – konstruktorów i projektantów
2.4.2. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych – technologów i organizatorów produkcji
2.4.3. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników inżynieryjno-technicznych
2.5. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
2.6. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników administracyjno-biurowych:
3. Wzorcowe programy szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy poszerzone o zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest
3.1. Wzorcowy program szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego), na którym pracownik ma kontakt z azbestem
3.2. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców i innych osób kierujących pracownikami wykonującymi prace w kontakcie z azbestem
3.3. Wzorcowy program szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przy pracach w kontakcie z azbestem
4. Wzorcowy program szkolenia w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy
5. Dodatki 
5.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 31, poz. 216)
5.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz. U. Nr 103, poz. 472, z późn. zm.)
5.3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)
5.4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.)
5.5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)