KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Z nr 198 Ewolucja Podatku od Towarów i Usług w prawodawstwie oraz judykaturze wyd.I 2009r.

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 241
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2009
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: ISP
  • Autor: praca zbiorowa
  •  

Streszczenie ebooka

Niniejsza książka prezentuje ewolucję prawodawstwa dotyczącego podatku od towarów i usług jak również orzecznictwa sądowego w tym zakresie. Publikacja uwzględnia również orzecznictwo Europejskiego trybunału Sprawiedliwości, które miało istotny wpływ na wykładnię polskich przepisów dotyczących podatku od towaru i usług.

Spis treści

>Wykaz ważniejszych skrótów [7]/ >Rozdział I Pięć lat nowego VAT-u – próba bilansu [11]/ >Rozdział II Ewolucja prawa krajowego [17]/ 2.1. Nowelizacja Ustawy w świetle projektu z dnia 15 maja 2009 r [17]/ 2.2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru – moment przypisania do okresu rozliczeniowego po zmianie z dniem 1 grudnia 2008 r. art. 42 Ustawy [23]/ 2.3. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług – przedłużenie stosowania poprzedniej klasyfikacji [25]/ 2.4. Zmiany w przepisach wykonawczych do nowelizacji Ustawy – wybrane problemy [27]/ 2.5. Zmiana art. 89a i 89b Ustawy [32]/ 2.6. Podstawa opodatkowania w przypadku gdy podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług [37]/ 2.7. Opodatkowanie usług gastronomicznych i dostarczania posiłków (cateringu) podatkiem od towarów i usług [38]/ 2.8. Rozliczanie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów w przypadku stosowania procedury pojedynczego pozwolenia [40]/ 2.9. Miejsce świadczenia usług związanych z organizacją targów [41]/ 2.10 Rozliczenie podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów transportowanych z państwa trzeciego przez inne państwo członkowskie – pojęcie towaru "zaimportowanego" [44]/ 2.11 Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług nieodpłatnych dostaw towarów, o których mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy [49]/ 2.12 Wypłacanie premii pieniężnych nie jest usługą – nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług [53]/ 2.13 Zasady opodatkowania garaży i miejsc [54]/