KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Zapis na sąd polubowny

Opis

Strony stosunku prawnego mogą w drodze pisemnej umowy mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu polubownego spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe - mogące być przedmiotem ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Tak zwany zapis na sąd polubowny może być bądź jednym z zapisów umowy, bądź też osobną umową.