KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

E-KSIĄŻKI - Biznes - Zarządzanie

 • Regulacje wewnętrzne w przedsiębiorstwach

  Stan prawny na 15.04.2007 r.Przedsiębiorstwa oraz innego rodzaju organizacje opierają swoje funkcjonowanie na wewnętrznym porządku normatywnym, który reguluje proces pracy i różne aspekty zarządzania pracownikami. Regu...

   
 • Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie

  Kluczowym elementem koncepcji zarządzania marketingowego opartego na relacjach, czyli wzajemnych powiązaniach i interakcjach między podmiotami rynkowymi, jest zagadnienie trwałości związku z klientem, określanej mianem lojalności nabywcy. Jednym z...

   
 • Pozyskiwanie menedżerów do przedsiębiorstw międzynarodowych

  Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw stawia przed menedżerami wiele wyzwań. Większa złożoność przeobrażeń podmiotów gospodarczych i instytucji oraz zmiana perspektywy zarządzania z krajowej na globalną skłaniają zatem do zada...

   
 • Zawieszenie działalności gospodarczej krok po kroku

  130 stron komentarzy, porad i przepisów:• Którzy przedsiębiorcy mogą zawiesić działalność gospodarczą• Czy wznowienie funkcjonowania firmy następuje automatycznie• Czy przedsiębiorca, który zawiesił dzia...

   
 • Zarządzanie stresem

  Jak rozpoznawać sytuacje stresowe i im przeciwdziałać? Poradnik z serii Samokształcenie w biznesie Radzenie sobie ze stresem to umiejętność niezb

   
 • Strategia planowania kariery

  Jak świadomie kształtować własną drogę zawodową ? Poradnik z serii Samokształcenie w biznesieKsiążka ta jest skierowana do wszystkich, którzy chcieliby skutecznie stawić c

   
 • Zarządzanie czasem

  Na co nie warto tracić czasu? Jak umiejętnie zaplanować czynności? Poradnik z serii Samokształcenie w biznesie Sprawdź, jak naprawdę wykorzystujesz swój czas. Zastosuj listy kontrolne i

   
 • Zarządzanie projektem

  Jak precyzyjnie zaplanować i wdrożyć projekt? Poradnik z serii Samokształcenie w biznesie Książka ta ma za zadanie pokazać w sposób chro