KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów 2009

Streszczenie ebooka

Zmniejszająca się opłacalność stawek ryczałtów podatkowych i obniżenie limitu do 150.000 euro (506.625 zł) - uprawniającego do wyboru tej formy opodatkowania, oraz wprowadzenie niższych progów podatkowych w 2009 r. spowoduje, że podatnicy - optymalizując zobowiązania wobec fiskusa - częściej wybiorą opodatkowanie na zasadach ogólnych, co wiąże się z koniecznością prowadzenia właściwych ksiąg.

Księga przychodów i rozchodów staje się zatem najbardziej popularnym urządzeniem księgowym. Rzetelnie i właściwie prowadzone księgi (w oparciu o obowiązujące przepisy) dają podatnikowi poczucie bezpieczeństwa oraz pozwalają na właściwe ustalenie podstawy opodatkowania. Również nowe preferencyjne możliwości inwestowania w małe firmy stwarzają korzystne warunki rozwoju dla tej grupy podatników.

Niniejsza publikacja pokazuje (z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego) jak księgować operacje występujące w każdej firmie – zarówno po stronie kosztów jak i przychodów, uwzględnia metodę memoriałową i kasową rozliczenia kosztów, pomaga prawidłowo ustalić wysokość zobowiązania podatkowego w działalności gospodarczej z tytułu zatrudnienia pracowników oraz zawartych umów cywilnoprawnych (z uwzględnieniem przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zatrudnieniu).

Tematyka:

  • ryczałt od umów zleceń do 200 zł
  • darowizny towarów na organizacje pożytku publicznego
  • jednakowe składki ZUS właściciela firmy w 2009 r.
  • nowe niższe progi podatkowe
  • nowe zasady rozliczania sprzedaży nieruchomości
  • zmiany w podatku VAT
  • rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących
  • zawieszenie działalności gospodarczej