KSIĘGARNIA KWALO
Produktów 0 szt. Koszyk
 

Zasiłki z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa 2009

  • Typ: eBook w formacie PDF
  • Ilość stron: 178
  • Wersja elektroniczna - pliki PDF do czytania na komputerze
  • Rok wydania: 2009
  • Wysyłka darmowa
  • Wydawca: Univers
  • Autor: Elżbieta Lis
  •  

Streszczenie ebooka

Ebook zawiera obszerne omówienie przepisów regulujacych warunki uzyskania prawa, zasady ustalania wysokości i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypadkowego, a więc zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku wyrównawczego, zasiłku macierzyńskiego i zasiłku opiekuńczego.

Uwzglednione zostały zmiany przepisów wprowadzone od 1 lutego 2009 roku, dotyczące m.in. nabycia prawa do zasiłku chorobowego, wymiaru zasiłku macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego.

Spis treści

>CZĘŚĆ I Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [7]/ Wstęp [7]/ 1. Zasiłek chorobowy [12]/ 2. Podstawa wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi [27]/ 3. Podstawa wymiaru zasiłków chorobowych przysługujących ubezpieczonym nie bądącym pracownikami [40]/ 4. Dokumenty do uzyskania zasiłku chorobowego [42]/ 5. Kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy [44]/ 6. Świadczenie rehabilitacyjne [46]/ 7. Zasiłek wyrównawczy [51]/ 8. Zasiłek porodowy [52]/ 9. Zasiłek macierzyński [52]/ 10. Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego [57]/ 11. Zasiłek macierzyński za okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego [59]/ 12. Zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego [60]/ 13. Zasiłek opiekuńczy [60]/ 14. Podatek dochodowy od osób fizycznych pobierających zasiłki [65]/ 15. Postępowanie w sprawie o zasiłki [65]/ 16. Przedawnienie prawa do zasiłku [68]/ 17. Tryb odwoławczy [68]/ 18. Zasiłek pogrzebowy [69]/ >CZĘŚĆ II Przepisy [74]/ USTAWA z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [74]/ USTAWA z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych [110]/ USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wypis) [149]/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa [162]/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaoewiadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [171]/ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich [175]/